Vista Thomas Law (Ibrachina) e Dep. Adalberto Freitas